ขั้นตอนการสั่งซื้อและชำระเงิน

ขั้นตอนการสั่งซื้อและชำระเงิน

ใน ขั้นตอนการสั่งซื้อและชำระเงิน

1. กรอกข้อมูลสำหรับการติดต่อและการจัดส่ง     2. เลือกวิธีการจัดส่ง     3. เลือกช่องทางการชำระเงิน   4. ดำเนินการชำระเงิน

อ่านต่อไป